woensdag, 23 september 2020

rotaryclub rijswijk

A+ R A-

Vergadering Avenue Youth: 8 september 2020

 

Bij deze een beknopt verslag van de vorige vergadering, aanwezig Wil, Rienk, Ewout en Dominique. Tineke was op vakantie:

 

De zaken die we in ieder geval op de agenda hebben:

 

 • Kennismaking, ervaring met jeugd

We hebben nader kennisgemaakt en een aantal zaken besproken die van toepassing zijn bij een ieders dagelijkse bezigheden.

Het zou mooi zijn als we voor alle leeftijden iets kunnen bedenken. 

 • Financiën

Rotary Rijswijk (Oud) had al een aantal jaren een eigen budget voor de Avenue Youth, voorheen New Generations

De vraag is naar Community om dit voort te kunnen zetten, voorheen 1500 euro. Misschien nu een hoger bedrag mogelijk? 

Dominique bespreekt het in de vergadering van Community woensdag 16 september

De bedoeling is dat de Avenue Youth zelf de beslissing neemt over de goede doelen natuurlijk gerelateerd aan jeugd. 

 • Stichting Muziekids komt 16 september, de programmacommissie heeft uitgenodigd, Dominique had in de zomer contact met de oprichter. 
 • Weekendschool  Den haag, Rijswijk? Helaas wordt er geen weekendschool gestart in Rijswijk. Het zou goed zijn om weer eens een coördinator van de weekendschool Den Haag uit te nodigen bij onze vergadering. De weekendschool kan heel goed het netwerk van Rotary gebruiken bij “handjes uit de mouwen”. De leerlingen van de weekendschool kunnen kennismaken met diverse beroepen, de leerlingen hebben op zondag les. Ze hebben een driejarige opleiding vanaf groep 17 t/m de brugklas. Amar El Ajjou heeft lessen gegeven, Marja Meijer, de tandarts heeft leerlingen op locatie het vak uitgelegd.  leden van de Rotary hebben vervoer georganiseerd, we hebben een bijdrage geleverd bij verschillende lessen zoals Poezie, Kunst en daarnaast ook het fruit in de pauze gesponsord. Zie verder:  https://www.imcweekendschool.nl/imc-weekendschool/imc-weekendschool-den-haag
 • Ryla, de Ryla van aanstaande oktober komt te vervallen. De kleindochter van Maarten Sollman is zeer geïnteresseerd, Dominique heeft haar gegevens en zal haar op de lijst zetten voor als het wel weer wordt georganiseerd. 
 • Vlieland kamp. Ewout heeft veel contacten door de weggeefwinkel en hij heeft nauw contact met Welzijn Rijswijk. Er zijn altijd kinderen aan te brengen voor dit mooie evenement. 
 • Beroepenronde Rijswijks Lyceum, de beroepenronde zal zeker plaats vinden in februari 2021, waarschijnlijk op een andere manier. Dominique zal het bespreken op school met de decanen.
 • Jeugduitwisseling weekend mogelijkheden, het zou heel leuk zijn om nog eens een weekend te organiseren met jeugd van de vriendenclubs uit Lauterbach en Mechelen in combinatie met leerlingen van het Rijswijks Lyceum. In 2016 is er een succesvolle editie geweest in het teken van Vrede en Recht. Het basisprogramma zou zo weer gebruikt kunnen worden. 
 • Rondvraag Ewout vraagt aandacht voor het project Sint voor iedereen, wellicht mogelijk om een werkbezoek te doen in Leidschendam Voorburg. We weten voor elke kinderen het zeer welkom zou zijn via st Kei en de weggeefwinkel. Een prachtig doel voor een glimlach van een kind en ouder. 
 • De natuurtuin zou een project kunnen zijn, educatie voor leerlingen. Meer aandacht hiervoor, dit kunnen we verder bespreken
 • Zwerfafval: Handen uit de mouwen betreft zwerfafval, via platform groen
 • Don Bosco; contactpersoon Marlies Cuppen (als gastspreker uit nodigen), vakantiebos heeft ook altijd aandacht nodig
 • Jeugdsoos: Leegstaande panden in de Boogaard, combineren met jeugdsoos, jongerenwerkers 

 

We gaan in de volgende vergadering een aantal zaken verdelen en kijken waar we een groter project van kunnen maken zodat andere Rotaryleden hun steentje bij kunnen dragen. 

 

De volgende vergadering is op dinsdagavond 22 september, weer om 17.00 uur voor de avondbijeenkomst bij Vlietzigt. 

Wil geeft aan dat ze er niet altijd vanwege de raadsvergadering op dinsdag erbij kan zijn.

Ewout geeft aan ook mogelijke andere locaties voor de vergadering te hebben als dat nodig is.