maandag, 24 juni 2024

rotaryclub rijswijk

A+ R A-

 

Verslag vergadering Community Service  23-04-2024

 

Aanwezig: Paul, Marianne, Jaap, Wim, Frits, Ger

Afmelding: Joke, Lidy, Joris, Ineke, Marlon

 

 • Opening en mededelingen: helaas is het dit keer de laatste keer dat wij op het Hospice kunnen vergaderen. In het vervolg zullen wij bij een van de leden thuis vergaderen.
 • Notulen van de vergadering 28-11-23

Met de wijziging dat TFC moet zijn TRF (The Rotary Foundation) worden de notulen goedgekeurd.

 

 • Oude en lopende projecten
 1. Subcommissie lokaal
 • Diner met de Beukenheimers gaat plaatsvinden op 14 mei bij de Tennisbaan Welgelegen, kosten ca € 1000 ten laste van CS (inclusief € 300 voor de muziek).

Rijden met de Beukenheimers zal worden gepland in september. Actie: Marianne.

 • Champagne actie: opbrengst € 720. Deel hiervan zal worden besteed aan het diner met de Beukenheimers.
 1. Subcommissie niet lokaal
 • Wakibi: Presentatie is in de clubbijeenkomst van 13/12/23

 

 • Nieuwe aanvragen / projecten:
 1. Afgesloten projecten:
 • NL Doet: Op 15 en 16 maart is door leden geholpen bij Hospice Het Vliethuys, Fris en Fleurig, Middin (kinderboerderij ‘t Akkertje), Verzorgingshuis Steenvoorde (bloemschikken met bejaarden) en Villa Expert Care. Dank aan Erik Hofstede voor de organisatie.
 • Speeltuin Inter Amicos: Officieel geopend op 20/4/24. Bijdrage van € 2030 (boekenwinkel) is overgemaakt.
 • Leskisten: De gevraagde € 1600 is overgemaakt, afkomstig uit de opbrengst van de boekenwinkel, niet ten laste van CS.
 • Streekdierentehuis ’t Julialaantje (asieljulialaantje.nl):

De opbrengst van de maand december voor de restauratie van het kattenverblijf is overgemaakt. Bij de overhandiging van de cheque (PR moment) zal ook naar de verantwoording worden gevraagd.

 1. Nieuwe aanvragen:
 • Muziek als medicijn: aanvraag voor het Juliana Kinderziekenhuis.

Vergelijkbaar project als “Muziekids”. Voorkeur wordt gegeven aan “Muziek als medicijn”, omdat dit plaatselijk is. Nadere informatie van het kinderziekenhuis wordt afgewacht.

 • 4YBIN for youth business in Ethiopië: project wordt geschikt geacht voor een district grant. (actie: Jaap B.). Begeleiding door lokale Rotary club. Coördinatie door Peter Olierook. Henny van Vliet zal op 4 mei in de boekenwinkel voorlichting geven.
 • Stichting Humanitaire hulp kinderen Oekraïne: Akkoord met ondersteuning, maar dit moet op basis van een concreet afgerond deelproject zijn. Actie: Paul neemt dit op met Harm Spoor.
 • Opknappen Kinderboerderij Het Akkertje: Exploitatie door Middin. Zij vragen om ondersteuning. Gemeente steunt hun plan om te moderniseren/opknappen, ook financieel. Zodra plan definitief is, kan bezien worden of CS zal bijdragen.
 • Financiën:
 • Nieuwe kascommissie: Paul van Haarlem, Rob Nout (reserve: Alex Blomaard).
 • Nu er 2 stichtingen zijn opgericht (Stichting Community Rotary Rijswijk en Stichting Boekwinkel Rotary Rijswijk) is het belangrijk dat de financiën strikt gescheiden zijn. Iedere stichting heeft zijn eigen projecten.
 • Stand van zaken CS: er is op dit moment € 5000 beschikbaar.

 

 • Communicatie:

.     Informatie van de CS wordt gestuurd naar Peter Olierook om het op de Rotary

       website te zetten en Marianne zal zorgdragen dat het naar de leden wordt

       gecommuniceerd

 

 • Datum volgende vergadering:
 • 03-07-2024 om 19:30 bij Jaap Baars, Park Leeuwenberghlaan 14, Leidschendam.