zaterdag, 30 mei 2020

rotaryclub rijswijk

A+ R A-

Sociëteit Amicitia

 

Op de hoek van de Oranjelaan en de Wilhelminalaan in de wijk Leeuwendaal staat het sociëteitsgebouw Amicitia, een beeldbepalend en bijzonder gebouw: bijzonder qua stijl, want het is gebouwd in de stijl van het Nieuwe Bouwen en bijzonder qua functie, want het is een sociëteitsgebouw.

In dit artikel wordt de geschiedenis van deze sociëteit geschetst.

Op 4 juni 1898 wordt de “Herensociëteit Amicitia” opgericht onder de naam “Sociëteit Onderlinge Trouw”. De oprichters waren twaalf Rijswijkse heren, waaronder de bekende Rijswijkse dokter P.F. Augustijn. In de begintijd kwamen ze bijeen in de uitspanning Kuys-Witsenburg, die stond op de hoek van de Herenstraat en de Haagweg, daar waar nu de Aldi is gevestigd.

Deze sociëteit had tot doel “het bevorderen van gezellig verkeer”, zoals in de statuten van 1904 wordt vermeld: de eerste tachtig jaar van haar bestaan was het “gezellige verkeer” overigens uitsluitend bedoeld voor heren.

In 1904 wordt Koninklijke goedkeuring verkregen en wordt de naam gewijzigd in Amicitia (= Vriendschap).

Na enige tijd ontstaat er wrijving tussen de leden en Kuys-Witsenburg, waarna de sociëteit in 1908 verhuist naar Hotel Leeuwendaal: dit hotel stond aan de overkant, op de hoek van de Haagweg en de Oranjelaan. Het hotel is in 1978 afgebroken, om plaats te maken voor het huidige appartementengebouw.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog daalt het ledental, ook doordat de ruimtes in hotel Leeuwendaal brandschade oplopen. Na de oorlog stijgt het ledental weer, waarna men in 1928 besluit om het woonhuis Oranjelaan 39 (bouwjaar 1921) te kopen en te verbouwen tot sociëteit, met op de eerste etage een beheerderwoning. De verbouwing wordt verzorgd door de Rijswijkse architect J.C. Speelman (1879 – 1936). De sociëteit heeft sinds die tijd een eigen gerant in dienst !

Na WO II loopt de belangstelling voor de sociëteit terug, met als gevolg dat rond 1985 het ledental is gedaald tot onder de dertig. Het bestuur besluit dan om het pand open te stellen voor andere verenigingen. Verder werden er dansavonden gehouden, en lezingen gegeven. Ook schaft zij de eigen beheerder af: jongeren uit de buurt nemen de bardienst over. Daarmee werd het een trefcentrum voor de leden.

Begin jaren negentig stijgt het ledental daarmee tot ongeveer 140. In 2009 wordt een algehele gevelrestauratie uitgevoerd, waarmee het pand er weer jaren tegen kan: een sieraad voor de buurt en voor Rijswijk !

Tijdens de Open Monumentendag is het gebouw geopend voor bezoek.