zaterdag, 30 mei 2020

rotaryclub rijswijk

A+ R A-

GESCHIEDENIS VAN ROTARY(RIJSWIJK)

Op 23 februari 1905 kwamen de jonge advocaat Paul Harris en drie vrienden (een kleermaker, een kolenhandelaar en een mijningenieur) samen in een klein bureau in Chicago. Het doel van de eerste Rotaryclub was zeer eenvoudig, met name vriendschap en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui.

Per beroep kon slechts één iemand lid zijn.De eerste Rotaryclub in Nederland (RC Amsterdam)werd in 1923 opgericht, al binnen vier maanden gevolgd door RC Utrecht. Naarmate Rotary vooruitgaat, evolueert haar doel van professionele onderlinge hulpverlening naar maatschappelijke dienstverlening. Eén van de eerste projecten was het bouwen van openbare toiletten nabij het stadhuis van Chicago en het uitdelen van voedselpakketten.

In 1917 ontstond de Rotary Foundation van Rotary International (afgekort RI). De foundation financiert de meeste Rotary hulpacties en draait volledig op giften.

Het Rotary-leven kwam tijdens de tweede wereldoorlog tot stilstand; maar na de oorlog werden er al snel weer   nieuwe initiatieven tot oprichting van clubs ontwikkeld  en het was in 1947 de club Voorburg –onze moederclub- die het initiatief nam om ook in Rijswijk een  Rotaryclub op te richten.

Rijswijk, waarvan de vroegste vermelding  teruggaat tot het jaar 1351, was in 1949  nog  een klein dorp met weinig industrie en alle  kenmerken van een  plattelandsgemeenschap;  de naoorlogse economische  ontwikkeling bracht  ook Rijswijk in een stroomversnelling en sedert dien is Rijswijk een bedrijvige gemeente binnen de Haagse regio.

Het was eigenlijk nog wat vroeg om in Rijswijk al in 1949 een Rotaryclub op te richten en de beginjaren waren dan ook niet eenvoudig . Het dorp had al een herensociëteit Amicitia”, daar vond de Rotary onderdak en nog steeds geniet onze club van de grote gastvrijheid in deze sociëteit.