maandag, 24 juni 2024

rotaryclub rijswijk

A+ R A-

Rotary algemeen

 

headquartersRotary International vormt met 1,2 miljoen leden een wereldomvattend netwerk van sociaal betrokken veelal leiding gevende mensen die beslissingen nemen en in staat zijn beleidsmatig mee te denken bij de ontwikkeling van hun beroep. Het hoofdbureau van de beweging zetelt in Evanston, Amerika. In 2005 heeft de Rotary beweging haar 100-jarig bestaan beleefd.

Ook in Amerika zetelt het bestuur van de Rotary Foundation, een non-profit organisatie die van de leden contributies ontvangt en ieder jaar 95 miljoen dollar verdeelt ter ondersteuning van humanitaire programma’s (waterputten, medische zorg, lezen en schrijven); en van studiebeurzen voor jonge mensen in het buitenland ter bevordering van goodwill en wederzijds begrip. Door het maatschappelijke engagement van de Rotarybeweging zijn er zeer gewaardeerde banden met de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Uniceffoundation

 

Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd en staat open voor alle culturen, rassen en geloofsovertuigingen. De doelstelling van Rotary is bij te dragen aan een beter begrip tussen mensen als basis voor een wereldwijd vreedzame samenleving. Rotary’s inzet daarbij komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk “Service above self” Dat betekent dat leden bereid zijn iets van zichzelf te geven, dat men dienstbaar wil zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wil maken.

Er zijn in Nederland 468 Rotaryclubs met circa 20.000 leden. Iedere Club zorgt er voor dat in haar ledenbestand zoveel mogelijk verschillende beroepen voorkomen: Ook kunnen tot lid worden verkozen zij, die als leider in hun gemeenschap en door persoonlijke betrokkenheid bij activiteiten bewezen hebben dienstvaardigheid en doel van Rotary te onderschrijven. Om lid te worden van een Rotaryclub zijn er twee mogelijkheden.

1. Je wordt uitgenodigd door iemand die reeds lid is of

2. Je geeft aan dat je belangstelling hebt door te klikken op kopje CONTACT en je informatie in te vullen dan nemen we contact met u op 

Leden komen wekelijks bijeen in een plaatselijke club. In een kameraadschappelijke sfeer gestoeld op openheid en vertrouwen vindt tijdens de bijeenkomsten een uitwisseling plaats van informatie over mogelijkheden en ontwikkelingen op elkaars werkterrein of in de maatschappij. Dat leidt tot meer begrip voor elkaar en verruimt de blik op de samenleving. Elk jaar opnieuw blijkt dat een uitstekende basis voor kleine en grotere humanitaire serviceprojecten waarvoor fondsen worden ingezameld.

 

Rotary Club - Rijswijk(ZH)

De Rotaryclub Rijswijk heeft 61 leden, waarvan 16 dames. Iedere Rotaryclub heeft een grote mate van autonomie. Vanuit die autonomie heeft de Rotaryclub Rijswijk in een beleidsnotitie als één van haar doelstellingen opgenomen het wederzijds begrip te willen bevorderen tussen de verschillende in Nederland voorkomende culturen.

 

De leden van de RC Rijswijk ontmoeten elkaar om en om  dinsdag 12.00-14.00u  of woensdag 18.00u-20.00u in het Restaurant van de Rijswijkse Golfclub Delftweg  59 te Rijswijk. Voor de gang van zaken tijdens deze wekelijkse bijeenkomsten geldt wereldwijd een standaard:

o   eerst een informeel samenzijn van circa 30 minuten;

o   daarna een gezamenlijke lunch van circa 30 minuten en

o   tenslotte de inleiding door één van de leden of een gastspreker en debat daarover.